Η συμμετοχή μας στο "Άρτος-Οίνος-Έλαιον 2013"

2013-09-08 17:40

Η φωτογραφική μας ομάδα, είχε τη χαρά να συμμετέχει στην έκθεση "Άρτος-Οίνος-Έλαιον 2013", που διοργανώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων από 24/8-1/9/2013, παρουσιάζοντας φωτογραφίες των μελών της στο κοινό. Η παρουσία μας είχε θετική ανταπόκριση και υπήρξε ενδιαφέρον και για τα μαθήματα φωτογραφίας που κάνουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Κισκήρα, τον αντιδήμαρχο κύριο Θανάση Αδαμόπουλο και όλους όσους συνέβαλαν για τη διοργάνωση του "Άρτος-Οίνος-Έλαιον 2013", έτσι ώστε να υπάρξει ενεργά και η δική μας παρουσία.