Σημείωση επισκεπτών

2012-11-14 16:53

Ενημερώνουμε ότι τα μαθήματά μας προχωρούν πολύ καλά και είμαστε στη διάθεση όλων των φίλων της φωτογραφίας και κάθε ενδιαφερόμενου για να έρθει και να παρακολουθήσει τα μαθήματα.